Vi ste ovdje

Drupal 6 Superfish izbornik

Drupal 6
Dodavanje superfish padajućeg izbornika u Drupal temu
Kako dodati Superfish padajući izbornik u Drupal temu jedno je od najčešćih pitanja. U slijedećih nekoliko koraka opisano je kako to možete vrlo jednostavno izvesti.

1. Preuzmite datoteku

Kao prvi korak, preuzmite datoteku sf.zip. Raspakirajte je i postavite u Vašu temu tako da direktorij Vaše teme ima novi poddirektorij SF u kojem se nalaze dodatna tri poddirektorija CSS, IMAGES i JS.

2. Kreirajte novu regiju

Otvorite info datoteku Vaše teme i dodajte na kraj liste regija slijedeći redak koda:

regions[superfish_menu] = Superfish Menu

Ako nema niti jedne regije, morate dodati sve niže navedene regije u info datoteku tako da kod izgleda otprilike ovako: 

regions[header] = Header Blocks
regions[content] = Main Content
regions[left] = Sidebar Left
regions[right] = Sidebar Right
regions[footer] = Footer
regions[superfish_menu] = Superfish Menu

3. Dodavanje regije u predložak teme

Sada ćemo dodati novu regiju u predložak teme. Otvorite datoteku page.tpl.php i dodajte slijedeći kod na mjesto gdje želite postaviti superfish izbornik:

<?php if ($superfish_menu): ?>
<div id="superfish"><?php print $superfish_menu; ?></div>
<?php endif; ?>

4. Pozivanje JS i CSS

Vratimo se nazad na *.info datoteku teme i dodajmo slijedeći kod na kraj datoteke ili ispred koda ; Information added by drupal.org packaging script on... (ako postoji):

;Superfish Stuff

stylesheets[all][] = sf/css/superfish.css
stylesheets[all][] = sf/css/theme.css
scripts[] = sf/js/superfish.js

Ovim kodom pozivaju se javascript i css datoteke iz SF poddirektorija koji smo prethodno postavili.

5. Učitavanje javascripte

Otvorite datoteku page.tpl.php i dodajte slijedeće redove koda pred kraj <head> </head> tagova:

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$("#superfish ul.menu").superfish();
});
</script>

Očistite registry teme, (idite na Performance postavke i kliknite na Clear Cache Data tako da se *.info datoteka sa svim izmjenama koje smo napravili učita u registry teme).

6. Izrada i postavke izbornika

Postavite nadređene stavke na "prošireno" (expanded) u postavkama izbornika. Nakon toga otvorite Blok postavke i dodajte izbornik koji želite u Superfish regiju.

7. Stil

Datoteka sf/css/theme.css sadrži sve stilske elemente koje možete mijenjati tako da udovoljava Vašim potrebama.