Vi ste ovdje

Drupal 7 - nova regija u node.tpl.php

Adaptivethemes
Želimo dodati novu regiju u node.tpl.php
Primjer je napravljen na Adaptivethemes temi za Drupal 7.

 

themename = naziv teme (machine_name)

node_bottom = naziv nove regije (machine_name)

 

  • dodali smo novu regiju node_bottom u themename.info  datoteku
  regions[node_bottom]       = Node bottom

  • pronađi u datoteci preprocess.inc slijedeću funkciju:
function themename_preprocess_node(&$vars) {

  • dodajemo slijedeći kod ispod function themename_preprocess_node(&$vars) {
 if ($blocks  = block_get_blocks_by_region('node_bottom')) {
  $vars['node_bottom'] = $blocks;
  $vars['node_bottom']['#theme_wrappers'][] = 'region'; $vars['node_bottom']['#region'] = 'node_bottom';
}

  • ako coristimo Context modul za prikaz blokova, dodajemo slijedeći kod:
if ($plugin = context_get_plugin('reaction', 'block')) { 
   $vars['node_bottom'] = $plugin->block_get_blocks_by_region('node_bottom'); 
   }

 

  • U node.tpl.php dodajemo kod:
<?php if ($node_bottom = render($node_bottom)): ?>
<div class="node-bottom">
<?php print $node_bottom; ?>
</div>
<?php endif; ?>

  • Očistiti cache